Kraftig ökning av brott mot vapenvila i östra Ukraina

2:25 min

Åter rapporteras en kraftig ökning av antalet brott mot avtalet om vapenvila i krigets östra Ukraina. Enligt OSSE:s oberoende fredsövervakare var det förra veckan en ökning med 45 procent.

Alexander Hug, som leder OSSE:s fredsövervakningsmission i Ukraina, ger varje vecka en rapport om läget till media.

– Våra rapporter har blivit en daglig katalog av mänskligt lidande och den mänskliga kostnaden har eskalerat. Förra veckan skadades nio civila, sex kvinnor och tre män. Fyra av dem på regeringskontrollerat område och fem i områden som inte kontrolleras av regeringen, sa Alexander Hug.

Han leder de enda oberoende fredsövervakarna i kriget i Östra Ukraina. OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, har 500 observatörer som på plats.

De ska dagligen följa brott mot vapenvilan.

För en tid sedan dödades en amerikansk sjukvårdare i gruppen av en landmina. Men observatörerna är tillbaka i området, trots att de också dagligen utsätts för olika typer av hot och nekas tillträde till alla stridsområden.

Trots att båda sidor lovat dra tillbaka tunga vapen, har det inte skett och kriget har hamnat i medieskugga också i Ukraina. Hugs veckodragningar sker inför få journalister.

– Förra veckan noterade vi 45 procent ökning av brott mot vapenvilan. 23:e maj såg vi 122 mm haubitser i Donetsk stad, senare såg vi en 152 mm haubitser. Under en dag kan det förekomma 1 000 tals explosioner, landminor har inte röjts vare sig på regeringskontrollerad sida eller den andra. En traktorförare undkom mirakulöst när han körde på en landmina.

– Men statistiken kan inte fånga paniken och terrorn när artilleri och granatattacker slår ned. Elever i två skolor i Mariinka slutade sitt skolår i skräck nere i källaren, våra observatörer såg lärare springande samla in barnen när attacken kom, fortsätter Hug.

Hug var mer upprörd än vanligt vid sin presentation. Han kritiserar dem, som skrivit på avtal, men inte håller dem i praktiken. Han påminde om att det funnits en helt annan verklighet också i östra Ukraina före kriget:

– Vi vägrar att se detta som normalt och det ska inte ni heller, sa Hug. Normalt var när du kunde flyga till Donetsk, när barn gick till skolan i lugn och ro, familjer grillar på stränderna i Sjirokino eller väntade vid pittoreska busshållplatserna i Svitlodarsk utan oljud från utgående och inkommande beskjutning.

– Vi skriver inte våra rapporter för skrivbordslådorna utan vi vill med våra fakta bidra till korrekta beslut av makthavarna. Vi måste visa skillnaden mellan vad folk lovat göra och det de sedan gör i verkligheten, slutade Hug sin presentation.