Förundersökning om oljeutsläppet startad

1:55 min

Kustbevakningen i Göteborg har inlett en förundersökning med misstanke om brott efter oljeutsläppet utanför Skagen förra helgen.

Det var förra helgen som oljeutsläppet skedde utanför Skagen när en båt från Malta som låg för ankar skulle bunkra olja från ett danskt fartyg.

Den första informationen som kom från danska myndigheter sa att det handlade om ett utsläpp på cirka 150 liter men det visade sig senare handla om mycket mer.

Havsströmmarna förde oljan in på svenskt vatten och i mitten på veckan så hade Kustbevakningen tagit upp 7 000 liter ren tjockolja, 15 000 liter vattenblandad olja och ett par 100 liter olja i strandnära läge.

Den svenska förundersökningen handlar om misstanke om brott mot lagen om förorening från fartyg. Gunnar Persson är förundersökningsledare på Kustbevakningen i Göteborg.

– Först och främst att bringa klarhet vad som har hänt. Om det är en olycka eller ett brott och i så fall vem eller vilka som kan misstänkas ha begått det här brottet, säger Gunnar Persson förundersökningsledare på Kustbevakningen i Göteborg.

Händelsen utreds även av den danska polisen. Den svenska förundersökningen är både ett sätt att få insyn och sätta press på den danska utredningen.

– Vi kan väl bara jobba på de kanaler och avtal vi har med andra nationer. För att optimera och förbättra vår kontaktnät och vårt samarbete vid sådana här tillfällen, säger Gunnar Persson.