Bra pensionsfonder kan tvingas bort

1:52 min

Fonder som siktar på avkastning på lång sikt, och som har sänkt risk för äldre sparare, kan åka ur premiepensionssystemet.

Efter de uppmärksammade fallen med fondbolagen Falcon Funds och Allra tvingas Premiepensionsmyndigheten och regeringen till en ny brandkårsutryckning.

I brådskan tvingar man bort fonder inriktade på långsiktigt sparande genom ett långt arbetsliv.

– De fonder som är specialdesignade för just premiepension, de åker ut. Till exempel generationsfonderna som är tänkta för ett långsiktigt sparande under lång tid, där man drar ner risken med ökande ålder på spararen. Nu åker de ut, säger Mikael Nyman, chefredaktör för Pensionsnyheterna.

Premiepensionssystemet är på väg att stöpas om.

Nyligen presenterade Finansinspektionen en lista på 30 olika krav som man vill ställa på fondbolagen i premiepensionen.

Om kraven blir verklighet väntas omkring 300 av dagens drygt 800 fonder åka ur systemet.

Premiepensionsmyndigheten anser att det har förekommit allvarliga oegentligheter i bolagen Falcon Funds och Allra, som båda har kastats ut ur systemet.

Det är bakgrunden till den nya kravlistan. Så här sa socialförsäkringsminister Annika Strandhäll när de nya förslagen presenterades:

– Pensionsspararna har inte bara drabbats av oseriös rådgivning eller andra liknande saker, utan faktiskt också ren kriminalitet.

Ett av de krav som Premiepensionsmyndigheten föreslår är att fondbolagen måste förvalta minst lika mycket pengar ute på den vanliga marknaden som via premiepensionssystemet.

Syftet är att göra premiepensionssystemet mindre lättåtkomligt för lycksökare och bondfångare som riktar in sig just på sparare inom premiepensionen.

Mikael Nyman säger att det är bra att man städar upp i premiepensionssystemet.

Men generationsfonder, där risken minskar när man blir äldre, åker också ut. Det beklagar Mikael Nyman.

– Det vore trevligt om aktörerna fick anpassa sig i premiepensionssystemet till att ha långsiktiga fonder byggda för långsiktiga horisonter. Det är synd att generationsfonderna åker med.

– Sedan är det bra att väldigt många andra aktörer som inte har i premiepensionssystemet att göra åker ut. Det tycker jag är fine, säger Mikael Nyman.