Aneby

Här är hyresgästerna bättre än villaägarna på sopsortering

1:39 min

I Aneby är de som bor i lägenhet bättre på att sortera sina sopor än de som bor i villa, tvärtemot trenden i övriga Sverige.

I Aneby har både det kommunala bostadsbolaget och flera privata hyresvärdar ordnat med sopsortering i soprummen, så att hyresgästerna slipper åka till en återvinningsstation för att slänga konserver, mjölkpaket och glasburkar.

Här har det också visat sig att hyresgästerna generellt är bättre på att sortera än villaägarna. Annars brukar det vara tvärtom.

Kommunen har låtit öppna de soppåsar som slängts i brännbart, och plockat ut innehållet för att se vad som slängs.

– Bland flerfamiljshusen är det 39 procent rätt sorterat, och 29 procent rätt bland villorna, säger Katarina Andersson, avfallschef i Aneby.

Men kommunen skulle kunna förenkla sorteringen också för villaägarna.

I Eskilstuna, till exempel, kan villaägarna slänga alltihop i sin egen soptunna.

Istället för att bara få en röd påse för brännbart och en grön för matavfall, får villaägarna också orange påsar för plastförpackningar, gula för papper, blå för tidningar och grå för metall.

Det här kostar kommunen en del pengar också, och Eskilstuna har en högre sophämtningstaxa än Aneby, omkring 2 800 kronor per år, mot Anebys 2 000 kronor per år.

Men i gengäld har sopberget minskat rejält.

Eskilstunas modell diskuteras just nu bland dem som jobbar på avfallsbolagen i Höglandskommunerna.

– Vi vill gärna göra likadant, men det har inte lyfts politiskt i de här kommunerna än, säger Carl Odelberg, avdelningschef på Njudung energi i Vetlanda.