Ingen ersättning för bilar som skadats av vägen

2:55 min

De senaste tre åren har ett femtiotal bilister krävt Trafikverket på ersättning, för fordonsskador som skett på på gotländska vägar. Ingen fick.

Vasst föremål i vägbanan. Stenskott, påkörd kantsten, skada vid ombordkörning på Fåröfärjan, eller bara grop i vägen. Det är sådant som bilister på Gotland klagat över och presenterat sina utgifter för. Kostnader som de anser att Trafikverket ska stå för. Men alla har de fått tji.

Moje Nelson i Järfälla var på Gotlandsbesök med sin husbil förra året och han var inte så lycklig efter att ha fått stenskott och en kladdig bil när han körde på väg 142, bitvis nybelagd med oljegrus.

Han ville ha 850 kronor av Trafikverket, bland annat för allt avfettningsmedel han fick köpa. Hans anspråk var bland de lägre som lämnats in från bilister som fått skador på gotlandska vägar.

Varje år får Trafikverket in drygt 3 000 "trafikrelaterade skadeståndskrav", från hela riket. Cirka tio procent får ersättning, uppger Trafikverket. Mer än hälften av skadorna beror på stenskott eller gropar i vägen. I de fallen får cirka fem procent av de klagande ersättning.

En förutsättning för att få pengar är att Trafikverket - eller entreprenören - har orsakat skadan genom vårdslöshet, säger Lennart Helsing på Trafikverket.

Länsväg 142 figurerar flitigt i den lista P4 Gotland begärt från Trafikverket över inkomna skadestånd från Gotland. I över hälften av de nära 50 skadeståndsanspråk som Trafikverket fått är det skador som drabbat bilister på just den vägen.

Exempel på vårdslöshet från Trafikverkets sida är till exempel om Trafikverket har känt till en vägskada men inte åtgärdat den inom rimlig tid.