Rullstolsburna kan inte boka teaterbiljetter via webben

2:17 min

Att boka teaterbiljetter via internet är något som många ser som en självklarhet, men den som sitter i rullstol måste förhålla sig till öppettider och telefonköer.

En enkätundersökning som Kulturnytt gjort visar att bara en av Sveriges 16 länsteatrar med egna scener erbjuder webb-bokning för rullstolsbiljetter. Det är ett stort problem, säger Karolina Celinska, ombudsman för riksförbundet DHR som arbetar med att stärka rättigheter för människor med nedsatt rörelseförmåga.

– Som konsument ska du ha rätt att kunna använda dig av de köp- och säljkanaler som finns. Jag personligen tycker om att boka via webben. Det ger dig en möjlighet att boka när du själv känner att du har tid eller om du vill passa ett biljettsläpp.

Sedan år 2011 har kultur varit ett prioriterat område i regeringens funktionshinderspolitik och för att få stöd från Kulturrådet måste man uppfylla vissa krav. Den fysiska tillgängligheten har blivit bättre, men i det digitala finns fortfarande stora brister.

Kulturrådets senaste egna utvärdering från förra året visar att 72 procent av alla de kulturinstitutioner som får bidrag helt eller delvis har avhjälpt fysiska hinder, som till exempel trappor, men bara 45 procent har en helt eller delvis tillgänglig webb.

De ställer inte kravet på att även rullstolsbiljetter ska kunna köpas.

Karolina Celinska tror att det beror på okunskap om att digital tillgänglighet är att alla ska kunna ta del av informationen på hemsidan och även kunna använda de e-tjänster som finns.

– Så när de köper tjänsten, eller upphandlar en biljettförsäljningssajt, så tror jag inte att de ställer kravet på att även rullstolsbiljetter ska kunna köpas.

I Kulturnytts undersökning uppger flera länsteatrar att man inte har webbokning för rullstol för att biljettsystemet saknar den funktionen. Men många menar också att det är för att man inte vill riskera att andra än de som behöver ska boka platserna, för rullstolsplatserna är ofta långt fram i salongen och bredvid finns en gratisplats för ledsagare.

Vi säljer allt mer biljetter via webben så det känns naturligt.

Västmanlands länsteater kommer till hösten att införa webbokning för rullstol. En gratisbiljett för ledsagare kommer automatiskt att ingå men marknadschef Ulrica Martinsdotter är inte orolig för att andra än de som behöver kommer att boka platserna.

– Jag tänker att det är en risk man får ta, men jag ser inte heller varför någon skulle göra det. Vi säljer ju allt mer biljetter via webben så det känns naturligt, säger hon.