Nya skyddsområden föreslås för Kattegatt

0:54 min

Sjöpennor, bubbelrev, mjukbottnar, havskatter och långor kan få ett säkrare liv om Havs- och vattenmyndigheten får som den vill.

Det handlar om minskat fiske och strängare regler för muddring vid Fladen, Lilla och Stora Middelgrund, Röde bank, Morups bank och Nidingen.

– Dessa utsjöbankar innehåller mycket värdefulla arter och fauna, säger Martin Rydgren på Havs- och vattenmyndigheten

Förslagen till nya skyddsområden påverkar inte det fredningsområde som sedan några år finns i södra Kattegatt.

Sverige kan inte ensidigt fatta beslut om dessa områden, utan det förslagen måste godkännas också internationellt.

– Det här är första steget i en sådan process