4 miljoner kronor till Luleå stift

Fyra miljoner fyrahundratusen kronor får Luleå stift i så kallad Kyrkoantikvariatisk ersättning för år 2018.

Hur pengarna fördelas bestäms utifrån ansökningar från församlingar och man prioriterar långsiktig planering av vård- och underhållinsatser.

Totalt ger staten 460 miljoner till Svenska kyrkans stift och församlingar. 

Pengarna skall användas till att bevara och skydda det kyrkliga kulturarvet och grundar sig på ett beslut från år 2000, då Svenska kyrkan och staten kom överens om en ersättning till och en kompensation för det ansvar som Svenska kyrkan tar för kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser.