Politiker i Hultsfred utreds för tjänstefel

2:23 min

Politikerna i Hultsfreds kommun som tagit beslutet att nyanlända nyinflyttade inte ska kunna få försörjningsstöd kommer nu att utredas för tjänstefel.

Det var en privatperson som polisanmälde politikerna efter att ha hört om beslutet. Först beslutade åklagaren i Kalmar att inte ta upp det. Men efter att privatpersonen begärt överprövning har åklagarmyndigheten i Malmö beslutat att en förundersökning avseende tjänstefel ska inledas mot politikerna i Hultsfreds krisledningsnämnd. 

– I vårt demokratiska samhälle ska vi ju kunna lita på att myndigheter tillämpar svensk lag. Sunda förnuftet säger att det måste gå att få en rättslig prövning av myndigheter när de inte följer lagen, säger den privatperson som valt att driva ärendet vidare.

Bakgrunden är att Hultsfreds kommun tidigare i vintras beslöt att inte ge hjälp från socialtjänsten till nyanlända som flyttar in till kommunen. Syftet är att stoppa inflyttningen eftersom kommunledningen anser att situationen blivit ohållbar och att den lilla kommunen får dra ett orimligt tungt lass i förhållande till andra.

Lars Rosander (C), kommunstyrelsens ordförande i Hultsfreds kommun är förvånad över att en förundersökning ska inledas.

– Jag tycker det är lite märkligt, men det får väl ha sin gång så får vi se hur det faller ut. Jag hade hoppats på större förståelse. Vi är ju en av de kommuner som tar emot flest nyanlända, säger han.

Lars Rosander (C) uppger att de var medvetna om att de bröt mot lagen när de i vintras beslöt stoppa sitt flyktingmottagande.

– Men hade vi inte tagit det här beslutet hade vi brutit mot arbetsmiljölagen exempelvis. Vi riskerade att hela socialförvaltningen skulle gå hem sjukskrivna, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för både hälsa och vår övriga verksamhet, säger han.

 IVO, Inspektionen för vård och omsorg, beslutade för några veckor sedan att utdöma ett vite på en miljon kronor om Hultsfred inte slutar att bryta mot Socialtjänstlagen.

– Vi håller på med ett överklagande av det beslutet, säger Lars Rosander (C).