Lördag 3 juni 2017

Meteoritnedlaget vid Dellen för 140 miljoner år sedan skapade förutsättningar för liv

7:24 min

För 140 miljoner år sedan slog en kilometerstor meteorit ner där Dellensjöarna nu ligger i Hälsingland. Smällen blev naturligtvis enorm och berggrunden hettas upp till över tusen grader momentant. Bergrunden började smälta och även grundvattnet hettades förstås upp och började koka. Och i den här miljön trivs vissa mikroorganismer, organismer som man fortfarande kan se spår av i form av fossil i de bergarter som finns kring Dellen. Meteoriten bildade alltså förutsättningar för liv men det finns också teorier om att meteoriter kan bära med sig byggstenar för liv berättar Magnus Ivarsson som är forskare vid Naturhistoriska riksmuseet...