Stora fångster av svartmunnad smörbult i Östersjön

2:02 min

Under de senaste veckorna har länsstyrelsen på Gotland fått in rapporter om stora fångster av svartmunnad smörbult i Östersjön.

Första gången som den främmande fisken upptäcktes i gotländska vatten var 2010. Arten har även upptäckts i Kalmarsund, Karlskrona skärgård och Bråviken och den är etablerad i Göteborgs hamn.

Smörbulten betraktas som en invasiv art, och länsfiskekonsulent Rolf Gydemo är inte glad över tecknen på att bestånden kring Gotland nu växer kraftigt.

– Det har skett en väldigt snabb ökning. Först kom det rapporter från Fårösundstrakten om att det var stora fångster av svartmunnad smörbult i strömmingsnäten. Och denna vecka fick jag en rapport från Klintehamn där det var en som hade ungefär 40 – 50 kilo svartmunnad smörbult när han vittjade. 

Fisken, som ursprungligen hör hemma i Kaspiska och Svarta havet, har troligen tagit sig till Östersjön med hjälp av fartygens barlastvatten. Den äter gärna blåmusslor, vilket även är flundrans basföda. 

– Den kan vara en väldigt allvarlig konkurrent som gör att flundran tar stryk. Och det är ju illavarslande och oroväckande, säger Rolf Gydemo. 

I fjol hittades fisken i Hauån på norra Gotland. Det är det första svenska fyndet av svartmunnad smörbult i sötvatten. 

Vad skulle hända med svartmunnad smörbult i de gotländska träsken? 

– Det vet vi inte. Men vi vill helst inte se det heller. 

Det enda motmedel som finns i nuläget är att försöka fånga så många fiskar som möjligt. Och länsstyrelsens främsta uppgift, säger Rolf Gydemo, blir att övervaka hur bestånden utvecklas och eventuellt sprider sig. 

Han uppmanar sport- och fritidsfiskare som fångar svartmunnad smörbult att inte släppa tillbaka fiskarna utan ta upp dem. Är de stora nog går de utmärkt att äta. 

– Och länsstyrelsen är alltid intresserad av rapporter om förekomster, så det går ju att kontakta oss och rapportera var de finns.