Köp av sexuella tjänster fortsätter trots förbud sedan snart 20 år

1:15 min

Lagen om förbudet att köpa sexuella tjänster har funnits sedan 1999 – i snart 20 år. Men det är fortsatt få som döms trots att sexuella tjänster förekommer dagligen.

– Ja, det är fortfarande få fällande domar, och ett litet antal fällande domar för koppleri och grovt koppleri, de senaste åren. Det har legat ganska konstant faktiskt, säger kriminalkommissarie vid polisens nationella operativa avdelningen Kajsa Wahlberg.

Sedan 1999 är det förbjudet att köpa sexuella tjänster i Sverige. Förbudet innebär att det är olagligt att mot ersättning skaffa sig en tillfällig sexuell förbindelse. Men polisen som arbetar mot prostitution känner till att sexköp sker dagligen i hela landet, säger kriminalkommissarie Kajsa Wahlberg.

– Om vi tittar på de kvinnor som köps och säljs i Stockholm i dag så är ungefär 75 procent av de kvinnorna från ett annat land än Sverige. Var kommer de ifrån? De kommer från Rumänien, Nigeria, Bulgarien, men också ifrån Sydamerika vid enstaka fall. Vilken nationalitet dominerar? Rumänien liksom i många andra europeiska länder. 

I Rumänien där de flesta prostituerade flickorna kommer ifrån är sexhandel och bordeller förbjuda. Anna Ekstedt som är expert på prostitution och människohandel vid den nationella samordningen på Länsstyrelsen i Stockholm skulle önska att exempelvis polis och socialtjänst ökade sina resurser till att utreda fler brott om sexköp, eftersom det ofta förekommer att personer som säljer sex inte gör det frivilligt och också kan vara utsatta för allvarligare brott, som exempelvis människohandel.

– Problemet är att det finns en efterfrågan och skulle vi inte ha en efterfrågan för köp av sexuella tjänster så skulle vi inte heller ha prostitution och inte heller ha människohandel för sexuella ändamål. Används lagstiftningen? Den används men inte tillräckligt, säger hon. 

Rikspolischefen har lovat att polisens insatser för att bekämpa prostitution och människohandel – en handel som ofta hör samman – ska förstärkas. Men insatsen saknas fortsatt i flera polisregioner.

Under förra året anmäldes 602 köp av sexuella tjänster. Ungefär hälften av anmälningarna klarades upp, 321 stycken. I majoriteten av de uppklarade anmälningarna har sexköparen erkänt brottet, vilket lett till ett så kallat strafföreläggande. De var 2016 198 stycken.

Gärningsmannen fick böter men brottet blev inte offentligt eftersom det inte hade klarats upp i en domstol, säger kriminalkommissarie Kajsa Wahlberg.

– Om straffet blir böter genom ett strafföreläggande så innebär det att brottet inte blir offentligt. Det betyder också att gärningsmannen inte riskerar en huvudförhandling som allmänheten har tillträde till. Inte heller riskerar gärningsmannen vid de tillfällena att domen blir offentlig för allmänheten, avslutar kriminalkommissarie vid polisens nationella operativa avdelningen. Kajsa Wahlberg.