FN storsatsar på havsmiljön

1:31 min

Idag inleds FN:s havskonferens i New York som Sverige och Fiji initierat och som de också står som värdar för. Syftet är att ledarna för FN:s medlemsländer tillsammans ska komma fram till hur man kan förhindra det destruktiva utnyttjandet av de marina miljöerna.

Konferensen är en del i att nå FN:s globala hållbarhetsmål till 2030. En frisk havsmiljö är ett av de 17 mål som de 193 FN länderna enades om att jobba för 2015. Ett beslut som klubbades på samma plats som konferensen nu hålls, FN-högkvarteret i New York.

Fokus ligger på att stoppa den omfattande nedskräpningen av haven, mildra klimatförändringarnas effekt för de som lever nära kusten och stoppa överfisket. Överhuvudtaget att gynna ett hållbart nyttjande av havets alla resurser. Eftersom hundra tusentals miljoner människor är beroende av havet för sitt livsuppehälle ses frågan också som viktig ur ett fattigdomsperspektiv.

Havets förtjänster har underskattats allt för länge menar arrangörerna av konferensen som hoppas på att resultatet ska bli en "att göra" lista över vad man kan göra konkret för att bidra till ett hav i ekologisk balans.

Regeringsföreträdare, myndigheter, forskare, näringslivsrepresentanter och miljöorganisationer kommer att medverka på konferensen. Totalt räknar arrangörerna med cirka 8000 personer.