Saneringen av giftig sjö i Kiruna skjuts fram

1:46 min

Saneringen av den kraftigt kvicksilverförorenade sjön Ala Lombolo i Kiruna dröjer. Meningen var att sjön skulle muddras på prov i sommar men det har nu skjutits fram ett år.

– Det har varit lite olika skäl, men framför allt har det varit att avtalstexten och hur vi ska fördela arbetet oss emellan, alltså SGU och LKAB, har dragit ut på tiden, säger Björn Lindbom som är projektledare vid Sveriges geologiska undersökning, SGU.