Flera länder har följt Sverige och infört förbud av sexuella tjänster

2:11 min

Sedan Sverige införde förbud mot köp av sexuella tjänster för snart tjugo år sedan har fler länder följt efter och infört motsvarande lagstiftning.

Den brysselbaserade organisationen "The European Women's Lobby" arbetar för att än fler länder ska lagstifta mot sexköp säger organisationens chef för policyfrågor, Pierrette Pape.

– De senaste åren kan vi se en trend i Europa där länder och provinser har antagit den lag mot sexköp som kallas "den svenska modellen". Frankrike antog lagen i april förra året. Nordirland antog lagen i år. Så vi ser en trend i Europa där länder antar lagen och kriminaliserar sexköp.

Man kan se en trend i Europa om att fler länder och provinser har infört den så kallade "svenska modellen" säger Pirette Pape, från lobbyorgansiationen "The European Women's Lobby".

Den svenska modellen innebär att sexköp är kriminaliserat och prostituerade betraktas i högre grad som ett brottsoffer och därför inte lagförs.

Länder som Norge och Island, har följt Sveriges exempel. Frankrike införde motsvarande lag förra året, och Nordirland gjorde det tidigare i år, och flera länder för samtal för att eventuellt följa efter fortsätter Pirette Pape.

Men fortsatt är sexköp tillåtet i majoriten av Europas länder.

För Ekots kartläggning bland 39 europeiska länder som visar att 24 länder tillåter köp av sex. Endast 15 länder uppger att sexköp inte är tillåtet.

Men finns det någon nytta med att Sverige infört en lagstiftning mot sexköp när ändå relativt få följt efter, och närapå ingen lagförs för ett brott som sker dagligen i Sverige?

Kajsa Wahlberg, kriminalkommissarie vid polisens nationella operativa avdelning tycker ändå det.

Hon tycker sig se att lagstiftningen mot sexköp har gjort att brottsligheten med trafficking och människohandel i samband med prostitution inte är lika omfattande som på andra håll i Europa där sexköp är tillåtet. Därför har lagstiftningen varit till nytta.

– Ja, lagstiftningen har bidragit till att göra Sverige mindre attraktiv för människohandlare och hallickar. Även om vi är drabbade så vet vi att hallickar och människohandlare tar det här i beräkning när de planerar vart de ska ta de här kvinnorna, var det är minst risk för upptäckt och där de kan tjäna mest pengar. I första hand väljer de länder där prostitution är legaliserad, som till exempel Tyskland och Nederländerna.