#Hotat hav

Så kan Östersjön bli ett friskt hav

2:00 min

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Men Bo Gustafsson, som är forskare på Stockholms universitets Östersjöcentrum, menar ändå att vi är på rätt väg.

Att Östersjön är ett av världens mest förorenade hav märks till exempel på algblomningarna och på att antalet fiskar är så få, menar Bo Gustafsson, som är forskare på Stockholms universitets Östersjöcentrum.

– Det är stora områden med syrebrist och döda bottnar. Det lever inget mer än bakterier på de här områdena, säger han.

Han menar att problemen beror på fiske, övergödning och miljögifter.

– Vi använder otroligt mycket kemikalier, som vi inte riktigt har koll på, säger han.

Men trots de stora problemen är han positiv. Han menar att vi är på rätt väg, även om det finns mycket kvar att göra.

Vi använder otroligt mycket kemikalier som vi inte riktigt har koll på,

– Vi ser ju positiva trender. Sen bor det ju ungefär 80 miljoner människor runt Östersjön och det kommer ju alltid att påverka havet, säger Bo Gustafsson.