Sjukfallen blir färre – sjukdagarna fler enligt Försäkringskassan

2:20 min

Antalet sjukskrivningar bland anställda minskar visar statistik från Försäkringskassan som presenteras i dag.
Samtidigt ökar antalet dagar som personer är sjukskrivna.

Under förra årets registrerades 480 000 sjukfall, där personer var borta från jobbet mer än 14 dagar, och därmed fick ersättning från Försäkringskassan. Men det är inte samma sak som antal personer, en person kan under ett år ha flera nystartade sjukskrivningsperioder.

– Det som sticker ut positivt i den här redovisningen är att antalet startade sjukfall minskar, säger Lars-Åke Brattlund, försäkringsdirektör.

Vad beror det på?

– Det beror, tror vi, på att arbetsgivare har blivit bättre på att identifiera, framför allt psykisk ohälsa, tidigt.

Enligt statistiken, som alltså presenteras i dag, märks en liten minskning i antalet sjukfall bland anställda, med omkring 1200 färre ärenden förra året jämfört med året innan.

Men siffrorna är fortfarande högre än de var för två år sedan och arbetet för att minska sjuktalen kan bli bättre menar Lars-Åke Brattlund: 

– Man måste till exempel hitta former för att anpassa arbetsuppgifter, men också att kunna få tillbaka människor på deltid. Hälso- och sjukvården behöver bli ännu bättre på att identifiera och aktivt jobba med de här människorna som riskerar att hamna utanför, säger Lars-Åke Brattlund.

Antalet dagar en person i genomsnitt är sjukskriven ökar något. Enligt Lars-Åke Brattlund kan det leda till att en person senare har svårt att komma tillbaka till egen försörjning. I dag är det drygt 33 000 personer som varit sjukskrivna längre än två år.

– Det vi kan se är att för dem som har kommit in sjukförsäkringen blir sjukfallen längre. Det är små tendenser men tydliga. Och vi vet att blir du kvar länge i sjukförsäkringen tenderar du bli kvar väldigt länge, säger Lars-Åke Brattlund.

De branscher som är bland de mest drabbade är vård och omsorg med 147 sjukfall per 1000 anställda och inom tillverkningsindustrin där motsvarande siffra var 87 fall.

Knappt hälften av alla som just nu är sjukskrivna lider av psykiska diagnoser, som stressreaktioner eller depression.

– Vi har ju sett det här under några års tid att de som jobbar i kontaktyrken, är i störst risk att drabbas av en sjukskrivning av psykiatriska orsaker, det är väldigt tydligt, säger Lars-Åke Brattlund.