Fler kvinnor blir sjuka av dålig arbetsmiljö

1:43 min

Antalet anmälningar om kvinnor som blir sjuka på grund av dålig arbetsmiljö fortsätter att öka, visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

För sjunde året i rad ökar anmälningarna om kvinnor som blir sjuka på grund av organisatoriska- och sociala problem på arbetsplatsen så som hög arbetsbelastning, mobbning och utfrysning.

Förra året anmälde arbetsgivarna 3 500 sådana fall, vilket är en ökning med fem procent jämfört med året innan, det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Ann Ponton Klevestedt, enhetschef för statistik- och analysenheten på myndigheten, oroas av utvecklingen.

– Vi tycker att det är väldigt allvarligt. Det är viktigt att trenden bryts nu, säger hon.

Kvinnorna är i stort överrepresenterade bland dem som blir sjuka på grund av arbetsmiljön, enligt rapporten, som bygger på arbetsgivarnas anmälningar till Försäkringskassan.

Ann Ponton Klevestedt säger att det beror på att problemen är vanligare inom vård och omsorg, yrken som domineras av kvinnor.

– Vi har en väldigt könssegeregerad arbetsmarknad där kvinnor arbetar mer inom yrkena där detta sker mest, säger hon.

Arbetsgivarna har ju ett väldigt stort ansvar när det kommer till de här problemen. Vad kan de göra för att förbättra situationen?

– Att regelbundet undersöka hur medarbetarna har det på sitt arbete och ta frågorna på allvar.

Också antalet anmälda arbetsplatsolyckor ökade förra året. 45 personer dog efter att ha skadats på jobbet, och totalt anmäldes ungefär 100 000 olyckor under 2016.

Antalet anmälda arbetsplatsolyckor har dock skiftat de senaste åren.

– Det finns en viss trendökning, men den är inte så stor, säger Ann Ponton Klevestedt.