Infrastruktur

Fördyrat Bangårdsgatanbygge orsakar tvist

Viaduktbygget på Bangårdsgatan i Östersund har blivit försenat och fördyrat. Nu tvistar kommunen och huvudentreprenören om notan, skriver Jämtlands Tidning.

I Östersund har bygget av viadukten över järnvägen, mellan Bangårdsgatan och Storsjöstråket, blivit rejält försenat och själva bygget dyrare än beräknat.

Nu har det uppstått en tvist mellan kommunen och huvudentreprenören Svevia AB om vem som ska stå för kostnaderna, skriver Jämtlands Tidning.

Kostnaden ser ut att landa på runt 55 miljoner kronor, vilket är runt 10 miljoner mer än beräknat.

En del av fördyringen uppstod när en stor vattenledning grävdes av intill bygget i slutet av april, vilket torrlade stora delar av stan, som P4 Jämtland berättade.

I samband med det upptäcktes att marken omkring var kraftigt förorenad vilket krävde omfattande och dyra miljösaneringsåtgärder. Östersund Vatten ville inte återfylla kring den lagade ledningen med förorenat material.

Nu räknar man med att besiktning av viadukten ska ske under sommaren och att den ska kunna öppnas i augusti.