Vårdministern lovar bättre äldrevård

En stor satsning på äldrevården utlovas av vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson. Hon vill förbättra hemsjukvården för äldre och öka antalet platser på särskilda boenden för de allra äldsta.

– Jag villl lägga fram en nationell utvecklingsplan för äldreomsorgen med ett tidsperspektiv på tio år. De delar som är viktiga att lösa handlar om de som är mycket sjuka äldre, om multisjuka och om demenssjuka, säger Ylva Johansson.

Ylva Johansson anser att kvaliteten på äldreomsorgen är ojämn i landet och att den måste bli bättre.

Hon vill att personalen ska vara mer välutbildad. En satsning på utbildning på flera hundra miljoner kronor kommer att börja i höst och kommunerna har fått söka pengar för att utbilda personalen inom äldreomsorgen.

Satsa på sjukvården
Ylva Johansson vill också förbättra kvaliteten på sjukvården för de äldre. Idag är det i princip bara dementa äldre som får plats i de särskilda boenden och det ställer betydligt större krav på personalen än tidigare.

Samverkan mellan omsorgen och sjukvården ska också bli bättre, enligt vård- och äldreomsorgsministern.

Satsningen, som ska presenteras i sin helhet på den socialdemokratiska partikongressen i höst, kommer att kosta en hel del.

Hur mycket vill Ylva Johansson inte avslöja, men hon säger att om det uppstår ekonomiskt utrymme i statsbudgeten ska det inte enbart gå till privat konsumtion utan även till äldreomsorg.

Fler särskilda boenden
Ylva Johansson utlovar också en utbyggnad av antalet platser i det särskilda boendet.

– De allra, allra flesta vårdas idag hemma och jag tror att det kommer att fortsätta att vara så. Det är viktigt att ingen känner sig rädd för att den dagen då man inte längre klarar av att leva och vårdas hemma ska man självklart ha plats på ett särskilt boende, säger vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se