Bred överenskommelse om terrorbekämpning

1:59 min

Regeringen och Alliansen har enats om ett antal åtgärder mot terror. Bland annat föreslås utökade möjligheter till kameraövervakning för polisen.

– Det är en styrka att stå enade mot terrorn, sade Inrikesminister Anders Ygeman under den presskonferens där överenskommelsen presenterades.

Regeringen och Alliansen föreslår bland annat:

  • skärpt säkerhet i det offentliga rummet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får i uppdrag att samordna arbetet tillsammans med andra myndigheter. Det ska kunna handla om betonghinder och andra skydd som ska göra torg, broar och andra platser där större folksamlingar rör sig säkrare
  • att Säkerhetspolisen och Migrationsverket får stärkta möjligheter till samarbete, till exempel genom utökad informationsdelning
  • skärpta kontroller av personer som anses utgöra säkerhetshot. Detta ska bland annat kunna ske genom användningen modern teknik och elektronik. Det kan bland annat handla om de elektroniska fotbojor som diskuterats under våren
  • utökade möjligheter för polisen att använda kameraövervakning och en utredning av skärpta straff för terroristbrott.
  • uppbyggande av ett stärkt skydd för avhoppare från terroristnätverk. Kommuner som har problem ska kunna få konkret stöd från insatsteam. Det kan bland annat kunna handla om hjälp att ta fram lokala lägesbilder och handlingsplaner, som kontinuerligt ska följas upp på nationell nivå
  • ett stopp för missbruk av handlingar som bland annat kan användas för att resa in i Schengenområdet. Det kan handla om främlingspass, uppehållstillståndskort och resedokument. En utredning tillsätts som ska undersöka problemets omfattning och komma med förslag på åtgärder. 

Överenskommelsen är den andra mellan regeringen och Alliansen gällande terror. Den första presenterades i november 2015 efter terrordådet i Paris. Då föreslogs bland annat en kriminalisering av terrorresor. 

Arbetet med dagens överenskommelse inleddes efter terrordådet mot Drottninggatan i april, då frågan åter aktualiserades.