EU-pengar till nya försvarssystem

1:36 min

EU-kommisisonen föreslog i dag nya miljarder till forskning och upphandling av försvarsmateriel. Det här är första gången som pengar ur EU:s budget går till försvaret.

EU-kommissionen föreslår en försvarsfond på drygt 50 miljarder kronor per år som ska finansieras gemensamt av EU och av medlemsländerna. Syftet är att få ned kostnaderna för upphandling av nya försvarssystem som drönare, helikoptrar eller stridsvagnar.

Enligt EU-kommissionen kan medlemsländerna spara upp till 30 procent av sina försvarsutgifter genom att samarbeta. Det ger stordriftsfördelar, och främjar gemensamma standarder inom EU.

I dag har EU-länderna till exempel 17 olika typer av stridsvagnar, medan USA har en, och 20 olika typer av stridsplan medan USA har sex.

Från och med 2021 ska 1,5 miljarder euro ur EU:s budget årligen gå till forskning, till exempel för att ta fram prototyper av drönare och robotar. Det här är första gången som EU-pengar går till militära ändamål.  

Ytterligare fem miljarder euro ska gå till gemensam produktion och upphandling av försvarsmateriel, varav EU-länderna själva bidrar med fyra miljarder. Alla EU-länder ska kunna ansöka om pengar, men bara projekt där minst tre företag samarbetar och där minst två länder deltar, ska kunna få anslag.

EU-kommissionen anser att EU måste stå på egna ben och gemensamt modernisera och uppgradera sin försvarsförmåga. Detta är extra viktigt i dag med ett ökat säkerhetshot mot Europa och den ökade osäkerheten efter USA:s president Donald Trumps besök i Bryssel i maj, då han inte tydligt försäkrade att USA kommer att stötta sina europeiska allierade vid ett eventuellt militärt angrepp.

EU-kommissionen har i dag också presenterat tre olika scenarier för det framtida försvarssamarbetet inom EU, där ett alternativ är att fortsätta ungefär som idag med frivilligt samarbete, där EU-länderna bestämmer från gång till gång om de vill delta i en militär insats. Ett annat alternativ är att de länder som har större ambitioner går vidare och bildar en gemensam försvarsunion.