#Hotat hav

Renare vatten rinner ut i Östersjön

Nu ska Östersjön bli renare efter en svensk satsning på ett nytt reningsverk för avloppsvatten i ryska Kaliningrad.

Orenat avloppsvatten har tidigare runnit ut i Östersjön från ryska Kaliningrad, med 450 000 invånare. Men idag har ett nytt reningsverk för 690 miljoner kronor invigts.

Vi kommer att se stora förbättringar.

Satsningen har delvis finansierats av den svenska biståndsmyndigheten Sida. Det svenska bidraget är 145 miljoner kronor.

– Med det nya reningsverket på plats kommer vi att se stora förbättringar av vattenkvaliteten i sydöstra Östersjön, vårt gemensamma hav. Att vi nu har ett stort modernt reningsverk på plats visar på hur viktigt det är med samarbete över gränserna, där Sida och Sverige varit en viktig samarbetspartner, säger Elsa Håstad, chef för avdelningen Europa och Latinamerika på Sida, i ett pressmeddelande.