Digitala lösningar framtiden för att bekämpa skadedjur

TV-övervakning kombinerat med bekämpning är det senaste när det gäller att bekämpa skadedjur som råttor eller vägglöss.

I veckan uppmärksammades för första gången någonsin skadedjur med en särskild dag, Global Pest Awareness Day, instiftad av WHO och branschorganisationerna för att uppmärksamma problematiken med skadedjur och sjukdomar som kan spridas av skadedjur.

När det gäller skadedjur i Sverige ligger en av de stora utmaningarna i att diskutera ansvarsfrågan – vem som har ansvar för råttor i till exempel en park.

Den frågan diskuterades på ett frukostmöte arrangerat av Anticimex i Kalmar.

Thomas Persson Vinnersten jobbar som biolog på Anticimex och anser att fler aktörer måste dela på ansvaret när det är problem; kommun, privata ägare, allmänhet och branschorganisationer.

Problemen med skadedjur ser olika ut på olika håll i världen och drabbar också människor väldigt olika, enligt Martin SKöldenklint, platschef på Anticimex i Kalmar.

– I Sverige är det troligen råttor och vägglöss som orsakar mest problem, säger han.

Gamla och nya metoder kombineras

Att hålla rent och snyggt runt omkring oss är ett sätt att förebygga exempelvis råttor. Men Thomas Persson Vinnersten är också inne på att digitala lösningar kommer bli vanligare i framtiden.

– Där man helt enkelt kan övervaka och sanera samtidigt. Vi sätter in fällor helt enkelt i avloppssystemen eller källarförråden och övervakar om det finns verksamhet där.

På så sätt får man en övervakning dygnet runt och har lättare att sanera de skadedjur som eventuellt finns.