Branschen kritisk till förslag om flygskatt

1:40 min

Flygbranschen har reagerat kraftigt mot att regeringen i dag lägger fram ett förslag om en flygskatt.

Exempelvis höjda biljettpriser och färre avgångar till följd av en flygskatt skulle slå hårt främst mot landets mindre orter med flyg. Det säger Peter Larsson, vd för svenska regionala flygplatser.

– Vi brukar säga att minst drabbas värst. Vi har sett hur det införts i andra länder och trenden är att det blir dyrare och skatten läggs på bolagen som måste ta ut det på något sätt. Och vi vet att man plockar inte bort de större mer lönsamma linjerna mellan de större städerna, men däremot Stockholm-Trollhättan, Stockholm-Örnsköldsvik eller Stockholm-Kristianstad, där är det större risk att man går ner i frekvensen, tar bort destinationer och då drabbar det just de här orterna, säger Peter Larsson.

Som förslaget till lagrådet nu ser ut ska 80 kronor betalas i flygskatt av bolagen för varje passagerare och resa inom Sverige och inom resten av Europa, och för längre resor, utanför Europa en skatt på 280 eller 430 kronor. Det beräknas ge runt 1,3 miljarder till statskassan nästa år om det införs första april 2018.

SAS:s presschef Fredrik Henriksson menar en flygskatt, som ju syftar till att minska miljöpåverkan, ger mindre ekonomiskt utrymme för flygbolagen att satsa på exempelvis ny teknik och nya bränslen som kan få ner utsläppen:

– Det är stora investeringar som görs från flygbolagen och från branschen för att fortsätta minska utsläppen. Och en flygskatt i en bransch som redan har ganska små marginaler kommer ju påverka flygbolagens möjligheter att fortsätta med dessa investeringar som görs. Istället flyttar man bara problemet till platser där det inte finns flygskatter.