KU-kritik mot regeringen

2:19 min

Idag presenterade KU sin granskning av regeringen. Flera ministrar klandras för att de inte talat sanning. Till exempel näringsminister Mikael Damberg och vice statsminister Isabella Lövin, som båda sa att regeringen inte kunde stoppa försäljningen av Vattenfalls kolgruvor i Tyskland om man inte ändrade i ägardirektivet. Det stämmer inte, slår KU fast.

– Det är allvarligt. Det är viktigt att man ska kunna lita på att statsråden lämnar korrekt information både till KU och till allmänheten, säger den moderata KU-ordföranden Andreas Norlén.

Totalt är det fem ministrar som KU har anmärkningar på. De får inte kritik, eftersom utskottet har enats om att inte använda det ordet.

En av ministrarna som får en salva är inrikesminister Anders Ygeman, som bland annat ska ha lämnat felaktiga uppgifter om att regeringen skulle ha stöd av en enig riksdag för sin linje inför ett ministermöte i EU.

– Inrikesministern är enligt min mening den som får skarpast kritik, säger Andreas Norlén.

Också kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har lämnat felaktiga uppgifter, anser KU, och då i frågan om reklamskatten i en debattartikel.

En politiskt laddad fråga var hur regeringen hanterade kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd. Både utrikesminister Margot Wallström och statsminister Stefan Löfven hade anmälts till KU för oklarheter bland annat gällande finansieringen av kampanjen. Men KU har inga anmärkningar, förutom att diarieföringen inte sköttes korrekt.

Men det är kanske trots allt brunkolet som kommer att vålla en del bekymmer för regeringen, framför allt för miljöpartisterna. Regeringen kunde visst stoppa försäljningen av Vattenfalls kolgruvor i Tyskland, tvärtemot vad tre statsråd sa i flera debatter och intervjuer.

Agneta Börjesson, som är MP:s ledamot i KU, står också bakom den kritiska ståndpunkten, men hon anser att saken är mer komplicerad. Det fanns flera frågor att svara på och statsråden svarade på fel fråga, säger hon.

Men de sa ju att det inte går att stoppa försäljningen utan att man ändrar i ägardirektiven, men det stämmer ju inte.

– Nej, och det var otydligt, det var absolut otydligt att uttrycka sig på det sättet. Men vi förklarar också i beslutet att det fanns en bredare kontext och ibland är det svårt att se svar utan den bredare kontexten.

Har de ljugit eller har de talat mot bättre vetande?

– Jag tror att de har svarat på en annan fråga än den många har uppfattat att de har svarat på. Och det är det som har blivit otydligt.

Vilken fråga har de svarat på?

– De har svart på frågan om det är möjligt att lägga ner gruvorna helt och hållet.

Vänsterpartisten Mia Sydow Mölleby är starkt kritisk.

– Tre ministrar säger saker som inte stämmer i samma ärende när det gäller en så viktig sak som försäljningen av brunkolet. Det är anmärkningsvärt, säger hon.

KU:s viceordföranden, socialdemokraten Björn von Sydow, prisar den enighet som utskottet visat.

– Vi socialdemokrater ser att vi har väldigt mycket konflikter i det politiska klimatet och oro i omvärlden. Vår ambition att nå bred majoritet i granskningen ska ses i detta sammanhang. Vi tänker försöka hålla fast i denna strävan.

– Många av de här frågorna är rutinfrågor, men det är ingen ursäkt för att man inte ska klara av att diarieföra inkomna handlingar, säger von Sydow.

Regeringskansliet får kollektiv kritik i några ärenden. Dels om hanteringen av strandskyddsärenden, dels om hur regeringskansliet sköter diarier, diarieföring och hanteringen av allmänna handlingar.

Här ett urval av de granskade fallen