Öresund

Indragen id-kontroll gav ingen effekt

4:38 min

Regeringen befarade att de indragna id-kontrollerna skulle leda till en kraftig ökning av antalet asylsökande. Men en månad utan hindret visar det sig nu att antalet asylsökande till Sverige varit i det närmaste oförändrat.

Situationen i Europa ser annorlunda ut jämfört med 2015. Det är inte lika enkelt att ta sig till Sverige.

När regeringen i början av maj tillkännagav att id-kontrollerna skulle upphöra, la infrastrukturminister Anna Johansson in brasklappen att de skulle följa utvecklingen noga och återinföra gränshindret om antalet asylsökande åter skulle öka.

Ingen effekt

En dryg månad efter avskaffandet visar det sig nu att åtgärden inte hade någon effekt alls. Under maj månad registrerades, enligt Migrationsverket 1 771 asylsökande i Sverige, färre än vad som kom hit både under januari (1 982) och mars (1 955) medan id-kontrollerna fortfarande var i full drift.

– Vi har ett helt annat politiskt klimat, en annan lagstiftning som styr vad man får för typ av uppehållstillstånd och vem som får uppehållstillstånd. Så därför är jag inte särskilt förvånad att vi inte sett någon stor förändring, säger Jennie Sörman som är sektionschef på Migrationsverket.

– Det är väldigt lågt i förhållande till hur det var hösten 2015 och vi ligger till och med under den prognos vi har satt på 34 400 asylsökande.

Politiskt klimat avgörande

Vid Hyllie station står några enstaka turister på perrongen och väntar på ett tåg. Ett hundratal meter bort står en polisbuss men de poliser som ska utgöra gränskontrollen lyser med sin frånvaro, trots att asylsökande återigen, åtminstone teoretiskt, har möjlighet att ta sig till Sverige med tåg. Trots att inrikesminister Anders Ygeman har krävt att gränskontrollerna skulle skärpas under det kommande halvåret.

Tror du att ett avskaffande av gränskontrollerna skulle göra att det kommer fler asylsökande?

– Det är väldigt svårt att säga. Det handlar väldigt mycket om hur det politiska klimatet uppfattas och möjligheterna att få uppehållstillstånd, säger Jennie Sörman.

Enligt direktiv från EU-kommissionen kommer Sverige inte få tillåtelse att förlänga gränskontrollen längre än till november. Därefter, är tanken att EU-länderna, haft tillräckligt med tid på sig att förbättra sina gränsrutiner utan att de går ut över gemene man.

Oklart om det håller i sig

Även om Jennie Sörman konstaterat att trycket från asylsökande varit förhållandevis lågt den senaste månaden, vågar hon inte säga att det kommer förbli så på längre sikt.

– Närmaste halvåret tar vi höjd för att vi går in i en period där antalet asylsökande brukar öka. Vi kommer ha en struktur där vi är beredda på att fler kommer att söka asyl men det stora är fortfarande att meddela beslut till de som inte har fått det.