#Hotat hav

Övergödning drabbar Östersjön

1:07 min

Industrier, jordbruk och 85 miljoner människor släpper ut fosfor och kväve i Östersjön. Övergödning föröder liv när bottendöden breder ut sig.

Sverige arrangerar, tillsammans med Fiji, FN:s internationella havsmiljökonferens i New York mellan den 5 och 9 juni. Samtidigt finns på hemmaplan ett av världens mest förorenade hav, Östersjön.

Vår kustresa, längs ett hav hotat av miljöförstöring, fortsätter till Revhaken i Åhus där marinbiologen Lena Svensson berättar mer.

Det är frustrerande och tråkigt att se.

– Vi får ökad utbredning av syrefria bottenområden därför att algerna lägger sig på botten och kräver mycket syre när de bryts ned, säger Lena Svensson.

Breder ut sig

Industrier, jordbruk och 85 miljoner människor runt Östersjön släpper ut fosfor och kväve. Det orsakar övergödning, algblomning och syrebrist som dödar växt- och djurliv när öknar av döda bottnar breder ut sig.

– Att det finns mycket alger beror inte bara på att man tillför näringsämnen till haven utan det beror också på att man har fiskat ut för mycket av de stora rovfiskarna, säger Lena Svensson.

Vad känner du som marinbiolog när du ser resultatet under ytan?

– Det är frustrerande och tråkigt att se.

Vad tänker du om problemet med de döda bottnarna, hur omfattande är det?

– Det är omfattande i Östersjön nu, de breder ut sig, säger Lena Svensson.