Utvecklaren tror att spelifiering är här för att stanna

0:55 min

"Gameification", eller spelifiering som det kallas på svenska, använder teknik och kunskap från spelindustrin för att effektivisera och göra det roligare att jobba.

Pappersmassetillverkaren Stora Enso i Skutskär samarbetar med spelföretaget Tension i Falun för att försöka locka fler till att jobba inom basindustrin.

Samarbetet kretsar kring spelifiering, där det skapats en levande karta över fabriken, där bland annat maskiner, människor, rutinuppgifter och eventuella nödsituationer visas upp tydligt.

Jon Bylund, som är projektledare på Tension, tror att spelteknik kan användas på flera sätt utanför själva spelindustrin.

– Ett syfte kan vara att ha det roligare på jobbet och att man snabbt lär sig ett system utan att läsa från en manual, säger han.

I praktiken förklarar han, kan spelifiering innebära att användaren får olika belöningar eller samlar poäng för att ha utfört arbetsuppgifter

Tanken är att användaren, det vill säga den anställde, sätts i fokus och lätt ska kunna använda och anpassa tekniken efter sitt behov.

 Man sätter användaren på en piedestal med extra fotmassage så att säga.

 Om det är roligare på jobbet, så ökar kreativiteten och effektiviteten, menar Jon Bylund. Och han tror att spelifiering är här för att stanna.

– Tanken att sätta användaren i fokus, det blir bara viktigare och viktigare.