Låga grundvattennivåer kan ge förorenat vatten

1:18 min

Grundvattennivåerna sjunker i Värmland och det innebär inte bara risk för brist på vatten, utan också risk för förorenat vatten.

Just nu är nivåerna lägst i de östra delarna av länet samt Årjängstrakten, där kommunen nu beslutat om ett bevattningsförbud.

Linda Nilsson på Länsstyrelsen i Värmland manar till att vara uppmärksam.

– Det gäller både enskilda brunnar samt kommunala vattentäkter. Smak och lukt är det som kan ge en indikation på att något hänt med vattnet.

Vid låga halter av grundvattnet i din brunn ska du kontakta miljökontoret i kommunen, där råd kan fås om hur du kan kontrollera vattenkvalitén.

När det kommer till borrade brunnar blir förhållandena något omvända förklarar Linda Nilsson.

– När vattnet sjunker så kommer det in mer syre till berggrunden. Är det ett berg med högt mineralinnehåll så kommer mineralerna lättare ut i vattnet när det sen stiger.