Hässleholm

Fredagens sidekick: Ruth Brunner - engagerad i kvinnofrågor

Direkt
Sänds kl. 18.03 - 18.03

Ruth Brunner är nybliven distriktspresident i Inner Wheel och aktiv i Frida kvinnojour i Hässleholm. Bland annat.

I dag är hon sidekick till Karin Bengtsson i Eftermiddag.