Krav på skärpt säkerhet för att hantera oljeutsläpp i Arktis

2:10 min

Det förebyggande arbetet för att kunna hantera ett eventuellt oljeläckage i Arktis måste bli bättre. Det menar forskare vid skotska Aberdeen universitetet som studerat beredskapen längs den norska och ryska kusten i Arktis.

Arktisforskaren Daria Shapovalova säger att de arktiska länderna måste skärpa kraven på säkerhet.

– De arktiska länderna bör samarbeta och försäkra sig om att kraven på säkerhet är väldigt höga, säger hon.

I Arktisk i dag utvinns olja endast i viss mån utanför Norge och Rysslands kuster. Men intresset väntas öka i takt med att isutbredningen minskar och eftersom en betydande mängd av världens totala olje- och naturgasreserv antas finnas där.

Det har i flera år oroat miljöorganisationer som påpekar att det är svårare att sanera ett oljeutsläpp i det avlägsna Arktis än i andra havsområden.

Daria Shapovalova, som jobbar med Arktisfrågor på universitetet i Aberdeen, säger att det saknas effektiv teknik och infrastruktur vid en olycka.

– Vi vet inte om vi har en tillräcklig infrastruktur som fartyg och utbildad personal för att hantera ett stort oljeutsläpp. Det här är något som de arktiska länderna måste börja fokusera på, säger hon.

För några år sedan slöt Arktiska rådet ett samarbetsavtal om hantering av stora läckor.

Men när det gäller det förebyggande arbetet så ser kraven olika ut i de arktiska länderna - och reglerna för dem som utvinner resurser behöver harmoniseras genom internationell lag, säger Daria Shapovalova.

– Det är politiskt svårt att genomföra, men vi måste starta diskussionen om hur vi kan forma ett samarbete för att förebygga oljeutsläpp och göra det bindande, säger hon.

Kanadensiska miljöprofessorn Greg Poelzer säger att även urfolkssamhällen i Arktis skulle drabbas hårt av ett stort oljeutsläpp eftersom de är beroende av fiske och säljakt, säger han.

– Så om det skulle ske ett stort utsläpp skulle det vara katastrofalt för dem, säger han.