Saneringen av Renokiosken klar

Saneringen av marken vid Renokiosken på Endreväg i Visby har gått bra. Men fastigheten får inte säljas på många år.

Först när det står klart att marken bara har låga halter av förorening, skriver regionens miljöskyddsinspektör i en rapport.

Tidigare låg en kemtvätt på fastigheten,och det är giftiga kemikalier därifrån som förorenat marken.

Marken har sanerats med en ny metod som går ut på att jorden värms upp och att luften och föroreningarna sedan leds bort genom ventilationsbrunnar.

Närmare 1400 kg aktivt kol och uppborrad jord och betonggolv motsvarande 46 ton har körts bort.

Det är naturvårdsverket som stått ekonomiskt för saneringen, medan det är regionen som äger fastigheten. Arbetet har pågått sedan hösten 2014 och avslutades i vår.

En hel del rör och övrig utrustning under mark har lämnats kvar.

Ovan mark har träd och buskar ersatts med ett staket. Det har lagts på jord, och gräs har såtts. En parkering för två bilar och gjorts i ordning och hägnats in.

På tisdag ska rapporten diskuteras  när politikerna i på miljö- och hälsoskyddsnämnd sammanträder.