Just nu

Utredaren: Vi vet för lite om svenskarnas sexliv

3:16 min

Hur mår svenskarna i sin sexualitet? Den frågan ställer Folkhälsomyndigheten till befolkningen i ny stor studie.

Vi ligger allt mer sällan och vet väldigt lite om svenskarnas sexvanor, det eftersom det är 20 år sedan det senast genomfördes en omfattande sexvaneundersökning bland den svenska befolkningen. 

Nu är en ny på gång. Folkhälsomyndigheten har fått uppdraget från regeringen.

– Vi kommer att skicka ut en enkät till 50 000 personer, vi har 70 frågor där vi har frågor om vanor men också om hälsa och reproduktiv hälsa, säger hon. 

Monica Ideström är utredare hos Folkhälsomyndigheten. Hon beskriver att studien också genomförs för att befolkningen lättare ska kunna få stöd om något inte känns bra. 

– Vi vill få en bild över vad som saknas och att åtgärder kan sättas in om de behövs, säger Monica Ideström.

Vad tror ni om lägesbilden idag?

– Det finns de som mår väldigt bra och det finns dem som känner sig utsatta och som använder sex på ett sätt som de inte är nöjda med, men vi kan inte säga generellt ännu, säger hon. 

Hör mer i inslaget!