P4 Norrbotten granskar

Sjukvården vill stoppa hyrsköterskor – men efterfrågan ökar

2:21 min

Sjukvården vill bli kvitt beroendet av inhyrd personal, inom två år. Men det är inget som märks i branschen. Specialistsjuksköterskan och företagaren Christina Nilenstrand ser en växande marknad.

Har du erfarenhet av #sjuksköterskebristen? Mejla vår reporter johanna.hovenmark@sverigesradio.se

Tidigare arbetade en och annan svensk sjuksköterska periodvis i Norge. Numera rör sig många erfarna sjuksköterskor, anställda i privata företag, mellan regioner och landsting inom landet.

– Efterfrågan ökar väldigt mycket, framför allt på specialistutbildade sjuksköterskor, säger Christina Nilenstrand, bemanningssjuksköterska.

När vi ses på företaget QR Cares kontor i Luleå har Christina Nilenstrand precis kommit hem efter en vecka i Sundsvall, dit hon regelbundet åker för att arbeta.

– Jag kände att det här är ett sätt för mig att kunna påverka, att kunna förändra.

Kände du inte att du hade den möjligheten i Region Norrbotten?

– Inte på samma sätt. Den största skillnaden är att jag bättre kan planera min vardag.

Ungefär fem år har gått sedan hon och maken Roger Nilenstrand startade företaget som i dagsläget sysselsätter uppåt 60 specialistsjuksköterskor.

När vill de jobba? Hur vill de jobba? Sedan kontaktar vi uppdragsgivaren och påbörjar en matchning.

Nyligen tecknade de ett avtal som möjliggör uthyrning av personal i hela norra sjukvårdsregionen. Företaget har även personal som arbetar på andra håll i landet.

Samtidigt pågår en offensiv inom Sveriges kommuner och landsting, SKL, där Region Norrbotten ingår. Målsättningen är att sjukvården 2019 inte längre ska vara beroende av hyrpersonal för att hålla igång verksamheten.

– Anledningen till att vi vill bli oberoende är att vi vill ha en stabil och varaktig planering och resurssättning av vår verksamhet, säger Ulrika Sundquist, HR-direktör i Region Norrbotten.

Känner ni er hotade av den här nya arbetsmarknaden och den hårda konkurrensen?

– Det är väl bra med en viss konkurrens i alla branscher, såklart. Men jag tror att det vi måste göra för att klara framtiden i och med att vi blir äldre och vi blir färre i arbetsför ålder, är att hitta andra arbetssätt. Det går inte att göra som vi alltid har gjort, säger Ulrika Sundquist.

Enligt arbetsgivarorganisationen Almega är i dagsläget 5 500 personer i Sverige helårsanställda inom vårdbemanning, och sjuksköterskor utgör numera den största gruppen. 

Drygt tre procent av de läkare och sjuksköterskor som patienterna möter i den svenska sjukvården jobbar på någon form av hyrbasis, medan 96,4 procent är regionernas och landstingens egna anställda.