Alnarp

På SLU i Alnarp odlas framtidens grödor

4:45 min

Linser är inte någon vanlig gröda på svenska åkrar idag, men kanske kan det bli det framöver.

På Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp pågår försöksodling av fyra sorters linser, och de har även samarbete med odlare, berättar Erik Steen Jensen, professor i odlingssystem-ekologi.

Linsplantorna är inte särskilt höga, och ganska späda.

– Den stigande efterfrågan på proteinkällor gör det viktigt att utveckla olika alternativ. Vi har jobbat i fem år med att utveckla linsodlingen. Det är en ganska svag gröda som inte är bra på att konkurrera med ogräsen. Därför samodlar vi linser tillsammans med havre, säger Erik Steen Jensen, professor i odlingssystemekologi i Alnarp.

Eftersom försöksodlingen är ekologiskt provar forskarna att samodla linserna med andra grödor, för att de ska få hjälp att hålla ogräset borta, exempelvis bovete eller havre.

Erik Steen Jensen tror på proteinrika grödor i framtiden och att linser kan bli en av dem, också i Sverige. Här har tidigare odlats en del linser, till exempel på Gotland. Frön därifrån togs tillvara och han berättar att han fick tio stycken från genbanken, som han sedan odlade vidare på i Danmark, och nu finns det linser därifrån ute på försöksfältet i Alnarp.

Linser, som många andra ärtväxter, är kvävefixerande. Erik Steen Jensen drar upp en planta ur jorden och visar på små knölar som sitter vid roten. De hjälper till att samla kväve, som på så vis stannar i jorden och som både gör jorden näringsrik till nästa gröda som odlas, och minskar risken för näringsläckage från jorden.

Tror du då att det här blir något för skånska lantbrukare i framtiden?

– Det hoppas jag. Vi jobbar tillsammans med odlare och företag för att ta fram ekologiskt odlade linser till Sverige, säger Erik Steen Jensen.