Var fjärde USB-laddare livsfarlig

2:07 min

Nästan en fjärdedel av de 60 USB-laddare som Elsäkerhetsverket kontrollerat i en stor granskning har så stora brister att de är direkt livsfarliga vid normal användning.

Dessutom saknar 38 procent av de granskade laddarna den dokumentation som krävs för att produkten ska få säljas på den svenska marknaden. 

– Det är anmärkningsvärt vilka brister vi har hittat, och hur allvarliga de är och även omfattningen av dem, säger Mikael Carlson, teknisk expert på Elsäkerhetsverket.

USB-laddare står för cirka 10 procent av produktanmälningarna som
Elsäkerhetsverket får in, vilket motsvarar ungefär två anmälningar i månaden. Med tanke på mängden produkter på marknaden under Elsäkerhetsverkets tillsynsområde är det en överrepresentation. I de anmälningar som kommit in gäller 46 procent brandtillbud och 27 procent tillbud med elchock.

– Det värsta är att 10 procent av laddarna har i princip inget isolationsavstånd alls. Det räcker med vardagligt användande, att någonting sker, och helt plötsligt blir din telefon strömförande. Alla är förenade med livsfara vid vanligt användande, säger Mikael Carlson. 

Hur kan detta ske? 

– Egentligen ska laddarna inte få säljas på den svenska marknaden. Ingen av de laddarna har dokumentationen som krävs för att man ska få sälja dem. 

Hur ska man veta om laddaren är livsfarlig? 

– Är den inte CE-märkt är den livsfarlig. Släng den omedelbart. Vi kan också se att laddare utan varumärke har väldigt stora brister.

Så här skriver Elsäkerhetsverket i sin sammanfattning:

  • Flera av laddarna som hade allvarliga anmärkningar hade också felaktig eller ingen EU-försäkran. 
  • Nästan hälften av laddarna med allvarliga anmärkningar saknade märkning från tillverkare eller varumärke. 
  • Bland de laddare som levererades utan förpackning hade nästan hälften allvarliga anmärkningar. 
  • En ovanlig form på stickproppsdelen tyder på en i övrigt dålig laddare.
  • Laddarna med de allra högsta temperaturerna
    har alla fått allvarliga anmärkningar.