Nordisk tillit - en guldgruva

2:33 min

I Norden har vi en unikt hög nivå av tillit, både till samhället och till varandra. Detta är en guldgruva som måste värnas, enligt en ny rapport från Nordiska Ministerrådet.

– Vi ser att de nordiska länderna har högst resultat i världen när det gäller social tillit. Det är en guldgruva för det nordiska samhället. Om vi inte hade haft social tillit på den nivån skulle vi vara tvungna att organisera samhället med mycket mer byråkrati och kontroll, säger Nordiska Ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten.

Höga nivåer av social tillit innebär att ett samhälle inte behöver lägga så mycket resurser på att kontrollera att avtal följs. Nordiska Ministerrådet pekar på beräkningar om att den ekonomiska tillväxten i ett land kan öka med en halv procentenhet om den sociala tilliten växer med tio procentenheter.

De nordiska länderna ligger i topp i flera internationella tillitsstudier. I den nya rapporten pekar man bland annat på låg korruption, god välfärd och folkrörelsernas framväxt i Norden på 1800-talet som några viktiga orsaker.

– Samtidigt ska vi inte ta tilliten för given. Den kan snabbt gå förlorad, säger Dagfinn Høybråten till Ekot.

Enligt den nya rapporten har de nordiska samhällena troligen mer att förlora på minskad social tillit än andra länder, eftersom den nordiska modellen med höga skatter och god välfärd bygger på att vi litar på samhället.

I Sverige har vi haft en stabilt hög nivå av tillit till varandra och till samhället de senaste 20 åren. Fast statsvetarprofessorerna Bo Rothstein och Sören Holmberg har i en studie pekat på att tilliten är markant lägre i vissa grupper. Det handlar bland annat om de som sympatiserar med Sverigedemokraterna samt personer som är uppväxta utanför Europa.

Nordiska Ministerrådets chef ser den ökande mångfalden som en utmaning för den nordiska tilliten.

– Våra samhällen blir mer mångfaldiga. Vi får medborgare som kommer från andra kulturer där man inte kan densamma tillitsnivån för given. Att säkra en god integration är avgörande för att vi ska behålla höga och bra tillitsvärden framöver.

Hur hoppfull eller orolig är du?

– Vi har en väldigt stark utgångsposition, det ger grund till hopp. Det vi önskar från det nordiska samarbetet är att söka sökljuset på den fantastiska guldgruva som den sociala tilliten är, så att vi tar bättre vara på den och bygger den. Gör vi det kan det gå väldigt bra framöver också, säger Dagfinn Høybråten.