C vill blanda in förnybart flygbränsle

1:54 min

Centerpartiet vill nu införa en obligatorisk inblandning av förnybart bränsle vid tankningen på alla svenska flygplatser. Det skulle direkt leda till minskade utsläpp av koldioxid från flygplanen men sannolikt också till högre biljettpriser.

– Vi vill att vi ska kunna resa i Sverige och utanför Sverige. Däremot så måste vi minska klimatutsläppen och med en kvotplikt där vi ser till att kvota in mer förnybart i bränslet kommer vi ställa om och det kommer bli mer grönt, säger centerledaren Annie Lööf.

Om det skulle bli en kvotplikt som liknar den för bilar så skulle den absolut största delen vara vanligt jetbränsle - skulle det här verkligen ha så stor effekt på miljön?

– En femprocentig inblandning till exempel är betydligt bättre än vad det ser ut i dag. Vi kan givetvis stegvis sedan öka detta för målet måste vara ett helt fossilfritt flyg om ett antal år.

Hur utsläppen från flyget ska minska har kommit i fokus för den politiska debatten efter att de borgerliga partierna krävt att regeringen slopar förslaget om att införa en flygskatt.

Centerpartiet vill nu bredda diskussionen genom att föreslå obligatorisk inblandning av förnybart bränsle vid alla svenska flygplatser för såväl inrikes- som utrikesflyg. Hur mycket biobaserat bränsle som först kan blandas in bör en utredning titta på, enligt partiet.

Det finns i dag en begränsad mängd alternativt bränsle som kan blandas med fossilt flygbränsle och det är dessutom cirka tre gånger så dyrt som vanligt flygbränsle. Med obligatorisk inblandning skulle produktionen tvingas upp, menar Centerpartiet.

Precis som med en flygskatt så skulle inblandning av dyrare alternativa bränslen sannolikt leda till höjda biljettpriser, en femprocentig inblandning skulle ge tre procent högre biljettpris, enligt beräkningar från centerpartiet. Men det är inget problem enligt Annie Lööf:

– Flyget måste bära sina kostnader och det är billigare än regeringens än vad regeringens flygskatt är, men det har en betydligt större klimateffekt.

Liberalerna har exempelvis också varit inne på kvotplikt för flyg. Centerns förslag i dag påverkar inte partiets krav att regeringen måste slopa den planerade flygskatten.