Blodförtunnande medel kan ge äldre dödliga magsår

En stor studie i Storbritannien visar att personer över 75 år har markant ökad risk att få dödliga magsår om de äter blodförtunnande mediciner.

Nästan hälften av alla som är över 75 år i Sverige tar blodförtunnande medel som innehåller den aktiva substansen acetylsalicylsyra, som finns i exempelvis Trombyl, varje dag. Läkemedlen tas för att förhindra en ny hjärtinfarkt eller stroke.

Blodförtunnande förebygger ytterligare infarkter eller stroke. Men de ökar också risken för blödningar i magen, vilket har varit känt tidigare. De studierna har däremot varit korta och på yngre personer.

Nu har en studie i Storbritannien följt cirka 93 000 personer, där hälften var 75 år eller äldre. Av dessa fick cirka 3 000 hjärtinfarkt eller stroke under perioden. 

Bland personer över 75 år såg forskarna ett tydligt samband mellan blodförtunnande medel och risk för inre blödningar. Allvarliga blödningar ökade trefaldigt hos äldre jämfört med yngre.

Hos patienter över 75 år var dessutom hälften av magblödningarna dödliga. Fler än hälften, 60 procent, ledde till funktionshinder. 

Om alla som äter blodförtunnande medel också skulle behandlas med förebyggande magsårsmedicin, så kallade protonpumpshämmare, skulle det göra att på varje grupp av 25 patienter skulle en dödlig eller handikappande magblödning kunna förhindras, enligt studien i the Lancet.

Hos yngre än 65 år behöver man däremot behandla 338 patienter för varje förhindrad allvarlig blödning, enligt studien.

Hjärtläkaren och professorn Stefan James vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset säger till Vetenskapsradion att förebyggande magsårsmediciner bör övervägas rutinmässigt till äldre som tar blodförtunnande medel.

Den blodförtunnande medicinen Waran, med det verksamma ämnet warfarin, berörs inte av den här studien.

Referens: Linxin Li et al "Age-specific risks, severity, time course, and outcome of bleeding on long-term antiplatelet treatment after vascular events: a population-based cohort study" 13 juni 2017, The Lancet. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30770-5