P4 Norrbotten granskar

Sjuksköterskornas nya arbetsmarknad

1:48 min

Specialistutbildade sjuksköterskor kan välja mellan en rad arbetsgivare. Anna Berg Jansson, forskare vid Luleå tekniska universitet, sätter den förändrade arbetsmarknaden under lupp.

Anna Berg Jansson, forskare inom arbetsvetenskap, studerar sjuksköterskornas situation och villkor på en arbetsmarknad som går igenom stora förändringar.

– Vi har ställt en del frågor till de bemanningsanställda kring just det här valet. Man upplever en större kontroll över arbetet, alltså hur man ska jobba och när man ska jobba. Många beskriver också att det inte är något som man hade i den offentliga vården, säger Anna Berg Jansson.

Hyrpersonal inom hälso- och sjukvården står i dag för 3,6 procent av den totala bemanningen i Sverige, enligt Bemanningsföretagen Almega. Det är bland sjuksköterskor som marknaden växer mest.

– I norra Sverige är det störst tillväxt just inom hälso- och sjukvården och industri- och tillverkningssektorn, säger Anna Berg Jansson.