Kompetensbristen – ett stort hinder för företagarna

2:36 min

Små- och medelstora företag i Sörmland behöver mer hjälp från Arbetsförmedlingen för att kunna rekrytera nya medarbetare.

Den senaste arbetsmarknadsprognosen för Sörmland visar att bristen på rätt sorts kompetens bland de arbetssökande idag gör att företagen har svårt att rekrytera.

Roger Pihl, ordförande i Företagarna Eskilstuna, anser att Arbetsförmedlingen borde ge ett stöd till små- och medelstora företag för att kunna matcha deras behov.

– Framförallt är det ju attityden som är viktig för oss små- och medelstora företag och där hittar inte Arbetsförmedlingen riktigt rätt. Det är matchingen de måste träna på, säger han.