Stora skillnader mellan kommunernas kultursatsningar

1:41 min

Konstnärernas Riksorganisation har granskat kulturpolitiken i kommunerna för att se hur landet ligger.

I Sörmland har sex kommuner gett fullgoda svar på den enkät som ligger till grund för granskningen där man bland annat har man tittat på hur konstnärernas villkor ser ut och hur mycket pengar som läggs på konst i offentliga miljöer.

Något som får betydelse för kommuninvånarna enligt konstnären Thomas Wahlström är verksam i Eskilstuna och talesperson för organisationen i Sörmland.

– Konst är oerhört viktigt. Jag tror det höjer moralen, får folk att fundera över saker, kanske över sin egen roll och ibland är det tröstande. Framförallt så tycker jag att det är vackert.

– Och jag tror att man har lättare att ta hand om sitt område om man tycker om det, så jag tror konst är väldigt viktig.

Det skiljer sig mellan kommunerna, hur mycket pengar de lägger per invånare på kultur och hur mycket man satsar på konst när man bygger nytt.

– Jag tycker inte det ser jättebra ut, säger Thomas Wahlström.

Strängnäs är den kommun i Sörmland som klarar sig bäst i Konstnärernas Riksorganisations granskning. Det är också den enda kommunen som svarar ja på om de tillämpar enprocentsregeln, alltså att när man bygger nytt så ska en procent av budgeten gå till konstutsmyckningar. 

– Det är en rimlig nivå. Det är inte särskilt mycket pengar i ett sådant stort projekt men det kan göra jätteskillnad, säger Thomas Wahlström.

– När man bygger hyreshus så kanske det inte räcker till mer än en målning i trapphuset eller en skulptur utanför. Det är ett bra mål man kan ge mer som man gör ibland.

Vad tänker du om attityden kring enprocentsregeln?

– Jag märker skillnad, att om de har råd så ska de lösa det. En del svarar delvis, ett lite luddigt svar, det är bättre än inget.

Så placerar sig Sörmland bland Sveriges 290 kommuner:

  • Strängnäs plats 55 - 960kr
  • Katrineholm plats 96 - 1220kr
  • Nyköping plats 140 - 820kr
  • Flen plats 144 - 938kr
  • Gnesta plats 149 - 772kr
  • Oxelösund plats 155 - 904kr
  • Eskilstuna plats 222 - ej svarat 1139kr
  • Vingåker plats 233 - ej svarat 1099kr
  • Trosa plats 246- knapphändiga svar - 1031kr

Konstnärernas Riksorganisation har poängsatt kommunerna efter svar på en enkät samt vägt in hur mycket pengar som satsas per invånare/år 2014/15 i kommunen på kultur.