JOURNALISTIK

Sveriges Radio märker ord

För att tydliggöra skillnaden mellan åsikter och nyheter lanserar Sveriges Radio måndag 19 juni märkning av innehållet på webben.
   Helena Bremberg, områdeschef på Sveriges Radio, skriver på Medieormen om hur och varför Sveriges Radio gör detta.

I Sveriges Radios uppdrag ingår att bereda plats för olika åsikter i fristående krönikor från personer som inte är anställda i företaget eller analyser och recensioner som är professionella bedömningar men inte kan betecknas som fakta. I radiosändningar är uppdelningen mellan nyhetsjournalistik och åsiktsjournalistik tydlig med övergångar och påannonser som klargör vilket innehåll det handlar om. Men när innehållet publiceras digitalt finns risken att tydligheten och sammanhanget försvinner.

Det är förstås viktigt för oss på Sveriges Radio att mediekonsumenten har klart för sig vem som står bakom en åsikt eller vad för slags innehåll det rör sig om och i vilket sammanhang det har publicerats. I annat fall kan det höga förtroendet skadas.
   Därför börjar Sveriges Radio från och med 19 juni att märka publiceringar, som inte är nyhetsmaterial, enligt branschorganisationen Utgivarnas riktlinjer och rekommendationer.

Det material som kommer att märkas är:

  • Kommentarer/analyser
  • Krönikor/kåserier
  • Recensioner
  • Debattinlägg
  • Essäer


När det gäller debattinlägg så är det enbart på Medieormen som Sveriges Radio erbjuder olika aktörer att skriva inlägg. Essäer förekommer endast i programmet OBS! De publiceringar som kräver specialmärkning blir därför i första hand kommentarer/analyser, krönikor och recensioner.

En nyhet är också att datum för publiceringar, liksom uppdateringar, görs tydligare för besökaren genom ny design. Detta för att det inte ska råda tvivel om när en publicering har gjorts, men framför allt för att äldre publiceringar kan få nytt liv långt efter den ursprungliga publiceringen.

I samband med märkningen kommer Sveriges Radio också göra det lättare för publiken att hitta information om public service och hur vi arbetar med vårt innehåll. Det ska också framgå tydligare hur publiken kan anmäla innehåll, som man tycker strider mot uppdraget, till Granskningsnämnden.