Terrorresenärer ofta från utsatta områden

Mer än 70 procent av alla terrorresenärer från Sverige har rest från de områden som polisen pekat ut som socialt utsatta.

Det visar en forskningsrapport som Försvarshögskolan presenterar på en presskonferens i dag. Rapporten bygger främst på data från Säkerhetspolisen.

Brottsförebyggande rådet, Brå, tar även över arbetet mot våldsbejakande extremism, som därmed ersätter dagens nationella samordnare.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson säger att det är en lämplig myndighet för att de har en ledningsfunktion för brottsförebyggande arbete.

Men åsikterna går isär om ansvaret hamnar under rätt myndighet. Terrorforskaren Hans Brun hade hellre sett att ansvaret hamnade hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som han menar har större arbete av att leda operativ verksamhet.