Rötan som utrotar bisamhällen

1:18 min

Bland bisamhällen i Enköpings kommun har flera utbrott av sjukdomen Amerikansk yngelröta konstaterats. Det är en bakteriesjukdom som drabbar binas yngel, deras barn.

 I Fjärdhundra församling upptäcktes sjukdomen för några veckor sedan, Vivianne Boman, är bitillsynsman där:

– Med yngelröta så blir det som en brun gegga. Det blir som en äcklig slime kan man säga, säger hon.

Sjukdomen sprider sig via bakteriernas sporer som tål både värme och kyla och kan överleva i flera år. Oftast sprids den från bisamhälle till bisamhälle genom att smittade bin flyger fel, men det kan också handla om vildbin som fört den vidare.

För två år sedan upptäcktes sjukdomen i Södermanland, Stockholm och på Gotland. Då befarade man att den skulle sprida sig och nu har den kommit till Enköpings kommun. Och här gäller det nu för biodlarna att destruera alla smittade samhällen. Bitillsynsmännen ska också inventera alla samhällen inom en radie på tre kilometer från en biodlare som drabbats av yngelröta.