Ulla Hellstrand Tang cyklar för att förbättra diabetsvården

6:13 min

Ulla Hellstrand Tang cyklar från Jonsered utanför Göteborg till Jokkmokk för att sprida kunskap om diabetsvården – som skiljer sig från olika landsting.

Ulla Hellstrand Tang är fotterapeut och ortopedingenjör på Sahlgrenska universitetssjukhuset och har precis färdigställt en doktorsavhandling där hon studerat förebyggande vård för diabetesfötter.

Hennes cykelresa startade den 29 april från Jonsered utanför Göteborg och ska gå ända till Jokkmokk. På tillbakavägen tar hon tåget till Filipstad och cyklar sedan ner till Värmland och via Västskusten för att slutligen vara tillbaks i Jonsered igen den 30 juli. Hittills har hon cyklat 134 mil, och det kommer att sluta någonstans omkring 250 mil.

Varför gör du det här?

– Några enkla skäl: jag älskar människor, jag älskar naturen och kan vi rädda en diabetsfot från sår eller amputation med den här resan så har vi lyckats bra, säger Ulla Hellstrand Tang.

Det är Göteborgs diabetesföreningen med stöd av diabetsförbundet som står för arrangemanget, och längs vägarna äger möten rum för att uppmärksamma att vården för diabetes kan förbättras och fötter räddas.

Vi behöver lägga upp fötterna på bordet och ta upp det här som ett fokusområde.

– De landsting som har satsat på prevention, alltså bra fotkontroller, fotvård och bra inlägg och skor till de som behöver, och snabb vård till multidisciplinära team, de landsting har lyckats bra. 

– Vi behöver lägga upp fötterna på bordet och ta upp det här som ett fokusområde. Och fattas det läkare, sjuksköterskor eller fotterapeuter, ja, då får man utbilda. En utbildad fotterapeut på varje vårdcentral, en diabetesfotskordinator i varje landsting och att ta tips från de landsting som har lyckats. Det tror jag är en framgångsfaktor, säger Ulla Hellstrand Tang, fotterapeut och ortopedingenjör på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Nu cyklar Ulla Hellstrand Tang vidare mot Sollefteå där det äger rum ett torgmöte imorgon.