"De farligaste terrorresenärerna är kvar"

1:46 min

Mer än 70 procent av alla terrorresenärer från Sverige har bott i områden som räknas som socialt utsatta, det visar en rapport från Försvarshögskolan.

Det gör det tydligt var man måste fokusera resurserna för att förhindra fortsatt radikalisering, säger rapportförfattare Magnus Ranstorp.

– Det är ofta i de områden du har den salafistiska jihadismen, det är också där rekryterare har funnits. Dessutom är det också mer kriminalitet och utsatthet, vilket underlättar för rekryterare att plocka individer till att resa ner.

Det gör flera av de, av polisen utpekade, socialt utsatta områdena till rena riskfaktorer när det gäller terrorrekrytering, menar rapportförfattaren och terrorforskaren Magnus Ranstorp.
Och han tycker också att det säger något om den typiska terrorresenären.

– De har inte så mycket att förlora. Men de vänder sitt liv från förlorare till att bli hjältar.

Rapporten bygger på unik data som Säkerhetspolisen släppt och som ger en bild av terrorresenärerna från Sverige när det gäller saker som ålder, kön, tidigare bostadsort, medborgarskap, tid i konfliktområden, huruvida de dött, och om de återvänt. Studien innehåller data från 267 av de uppskattningsvis 300 terrorresenärer som rest från Sverige från 2012 och framåt.

Studien visar bland annat att ungefär 20 procent har dött, medan 40 procent har återvänt till Sverige och 40 procent fortfarande är kvar i konfliktområden i Syrien och Irak.

– De som fortfarande är kvar är de som är mer hårdföra. De är helt enkelt farligare än de som återvänt hittills. Så vi ska ta det här på högsta allvar, säger Magnus Ranstorp.

Säkerhetspolisen har också tidigare lyft upp återvändande terrorresenärer och ensamagerande som de troligaste att försöka utföra attacker i Sverige.

Samtidigt skriver rapportförfattarna att utifrån det man vet om de som återvänt hittills är det väldigt få som har för avsikt att genomföra terrordåd i Sverige eller Europa.

Men studier i andra europeiska länder visar ändå att återvändare i hög utsträckning kommer tillbaka in i de radikala miljöerna när de återvänt, vilket ökar riskerna för fortsatt rekrytering, radikalisering och attentat.
Det är tydligt att man måste arbeta brett för att komma tillrätta med det, säger Magnus Ranstorp.

– Vi ska inte stirra oss blinda på återvändare utan vi ska tackla hela miljöerna och de hierarkierna som finns i de miljöerna.

Rapporten visar också att många av dem som rest ner för att ansluta sig till terrorgrupper är unga, 18 av dem är till och med minderåriga. Genomsnittsåldern är 26 år.