Uteaktiviteter

Bynäsets strandzoner öppnas för friluftsliv

I dag, torsdag, öppnas ytterkanterna av det tidigare militära övningsområdet och skjutfältet Bynäset på Frösön för allmänheten.

Det är strandzonerna runt näset som Försvarsmakten röjt från oexploderad ammunition och som kommunen öppnar som fritidsområde.

Den största delen av Bynäset, de inre delarna, som användes som skjutmål av flygvapnet ända sedan tillkomsten av Jämtlands flygflottilj på 1920-talet, kommer även i fortsättningen att vara förbjudet område.

Detta på grund av riskerna med eventuella kvarvarande explosiva ammunitionsrester, som blindgångare av raketer, granater, automatkanonprojektiler med mera.