Missbruk problem på anstalterna

Narkotikasituationen på Hällby- och Mariefredsanstalterna i Sörmland är värre än i landet i övrigt.
Det hävdar Steve Eriksson, ställföreträdande kriminalvårdschef i Eskilstuna. Enligt en rapport från kriminalvårdsstyrelsen hade drygt hälften, 55 procent, av de intagna på landets anstalter missbruksproblem förra året. Men enligt Steve Eriksson problemen är värre på Hällby och Mariefred. Bland dom yngre intagna, dom under 21 år, är 70 procent dokumenterat missbrukare.